หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายกิตติพงษ์ ขำปลื้มจิตร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดโพธิ์ทอง    จ.พิจิตร
นายวุฒิชัย ลาจันนนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.แคมป์สนวิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
นางพรทิพย์ ดาราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เทศบาล ๒ บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ)    จ.ปัตตานี
นางอุทัย ไข่มุกข์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เทศบาล ๒ บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ)    จ.ปัตตานี
นางสาวพรพรรณ แปรงกระโทรก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านอีมาดอีทราย    จ.อุทัยธานี
นางสาวนันทนา คำสุนันท์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,414,564 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,657,944 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,516,318 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,444,600 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,297,461 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,244,493 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,192,772 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,109,339 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,077,421 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,027,213 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 987,443 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 986,268 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 946,326 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 8 ก.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 09 ก.ค. 57
การประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การเตรียมการมาศึกษาดูงานของคณะครู สพป.ขอนแก่น เ
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 09 ก.ค. 57
บรรยากาศ การสอบคัดเลือกรอบเพชร คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 09 ก.ค. 57
บรรยากาศ การแนะนำครูใหม่ รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 09 ก.ค. 57
บรรยากาศ งานมหกรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 09 ก.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ดำเนินการปรับปรุง ปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนหลังใหม่
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 09 ก.ค. 57
คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้มอบเทียนจำนำพรรษา ให้กับโรงเรียน ใน 10 โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 09 ก.ค. 57
การสมัครออนไลน์
โรงเรียนมหาสารคามการบริบาล | 09 ก.ค. 57
เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2557 ชั้น ป.1-3 และ ป.5 ไปเวียนเทียนที่วัดบ้านจอก ส่วน ป.4 และ ป.6 ไ
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) | 09 ก.ค. 57
อบรมมอนเทสซอริ ระยะที่ 5 วันที่ 9-12 ก.ค.2557
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง | 09 ก.ค. 57
รายชื่อผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 10 ก.ค.2557
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 09 ก.ค. 57
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 10 ก.ค.2557
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 09 ก.ค. 57
วิทยาลัยชุมชนสงขลา กับการร่วมอนุรักษ์พระพุทธศานา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 09 ก.ค. 57
รู้รัก สามัคคี เพื่อคืนความสุขสู่ประเทศไทย
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 09 ก.ค. 57
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลา ในการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนโดยใช
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 09 ก.ค. 57
1 ไร่ 1 แสนขยายพื้นที่สู่อำเภอระโนด
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 09 ก.ค. 57
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ตรวจสอบการดำเนินงานการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 09 ก.ค. 57
โฮมสเตย์บ้านขาว อำเภอระโนด พร้อมรับการประเมิน
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 09 ก.ค. 57
วิทยาลัยชุมชนสตูล กับการเป็นเจ้าภาพกีฬาบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 09 ก.ค. 57
วิทยาลัยชุมชนสงขลา กับโครงการพระดาบสสัญจรจังหวัดชายแดนใต้
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 09 ก.ค. 57
อำเภอเทพา จัดงานวัฒนธรรม 4 อำเภอจังหวัดชายแดนใต้อย่างยิ่งใหญ่ วิทยาลัยชุมชนสงขลาพร้อมเข้าร่วม
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 09 ก.ค. 57
โรงเรียนบ้านอาราง : โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 2ของ สพป.ศก4
โรงเรียนบ้านอาราง | 09 ก.ค. 57
มหกรรมวิชาการ วิชาชีพ ครั้งที่2 วิทยาลัยชุมชนสงขลาเจ้าภาพ กับประมวลภาพทุกกิจกรรม
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 09 ก.ค. 57
จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่อง ขยะทะเล โดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพฯ
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 09 ก.ค. 57
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดโครงการสานฝันเพื่อการประกอบอาชีพแก่กลุ่มส
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 09 ก.ค. 57
การจัดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ปี 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 09 ก.ค. 57
สาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนสงขลา กับกิจกรรมอบรมฯด้วยเกมส์และเพลง
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 09 ก.ค. 57
การประชุมปฏิรูปประเทศไทย: การเข้าสู่อำนาจและการตรวจสอบ
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 09 ก.ค. 57
วันสุนทรภู่ประจำปี 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 09 ก.ค. 57
โรงเรียนรับการประเมินจากคณะกรรมการการนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 09 ก.ค. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูสมบัติ เรืองราย
โรงเรียนบ้านบางเป้า | 09 ก.ค. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูสมบัติ เรืองราย
โรงเรียนบ้านบางเป้า | 09 ก.ค. 57
การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ บุคลากรของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓
โรงเรียนด่านขุนทด | 09 ก.ค. 57
present station sahasardsuksa school 2557
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 09 ก.ค. 57
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 09 ก.ค. 57
จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2557
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี | 09 ก.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุด โรงเรียนบ้านหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหัวช้าง | 09 ก.ค. 57
ตารางครูคุมสอบกลางภาค 1/2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 09 ก.ค. 57
ตารางสอบกลางภาค1/2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 09 ก.ค. 57
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่าเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6 เมื่อวันที่ 7-10 กรกฎา
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 09 ก.ค. 57
ขอเชิญชวนพุทธศาสนาสนิกชนทำบูญตักบาตร
โรงเรียนประโดกสามัคคี | 09 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านระเริง
โรงเรียนบ้านระเริง | 09 ก.ค. 57
รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน จากต้นสังกัด
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 09 ก.ค. 57
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 09 ก.ค. 57
คณะคุณหมอโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ มาให้บริการฉีดวัคซีน
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 08 ก.ค. 57
ศิษย์เก่าผู้โชคดีเลี้ยงอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม | 08 ก.ค. 57
อบรมโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 08 ก.ค. 57
เชิญร่วมงานวันก่อตั้งโรงเรียนวัดสำเภาทอง
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 08 ก.ค. 57
ขอเชิญผู้ปกครอง โรงเรียนวัดคลองชันร่วมแห่เทียนเข้าพรรษาในวันพฤหัสที่ 10 กรกฎาคม 57
โรงเรียนวัดคลองชัน | 08 ก.ค. 57
โครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 08 ก.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 73/638 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th