หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวกรวิกา สีน้อย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายสุเทพ ตราชู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,968,342 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,281,673 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,591,364 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,288,182 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,047,552 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 952,401 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 939,838 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 809,865 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 803,112 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 799,210 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 797,015 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 790,110 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 768,872 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 767,377 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ ๒
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 19 ธ.ค. 56
วันที่ 20 ธ.ค.56 นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนพฤกษาศาสตร์ทวีชล จ.เชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) | 19 ธ.ค. 56
รางวัลคัดลายมือโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
โรงเรียนด่านขุนทด | 19 ธ.ค. 56
MOM ยานสำรวจดาวอังคารของอินเดียทะยานฟ้าแล้ว
โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 19 ธ.ค. 56
รู้จัก MOM ยานสำรวจดาวอังคารสัญชาติอินเดีย
โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 19 ธ.ค. 56
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมผู้จัดการทีมกรีฑา ทั้ง 12 สถาบัน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 19 ธ.ค. 56
การส่งข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์โรงเรียน
โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 19 ธ.ค. 56
กำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนประถมนนทรี
โรงเรียนประถมนนทรี | 31 ม.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเสมือน ดงชมภู ได้เป็นตัวแทนระดับภาคฯ เข้าร่วมแข่งขัน OBEC AWARDS ระดับชาติ
โรงเรียนบ้านนาสะอาด | 19 ธ.ค. 56
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ
โรงเรียนบ้านห้วยคุ | 18 ธ.ค. 56
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่าต้อนรับผ้าป่าสายนายสกล ขันสุขะ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 18 ธ.ค. 56
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง ประจำปี 2556 รอบชิงชนะเลิศ ในวัน พฤห
โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง | 18 ธ.ค. 56
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม | 18 ธ.ค. 56
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2556
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 ธ.ค. 56
แจ้งเปิดการเรียนการสอนชดเชย
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 ธ.ค. 56
โรงเรียนบ้านระเริง ยินดีต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 ด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนบ้านระเริง | 18 ธ.ค. 56
คำขวัญวันเด็กประจำปี 2557
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ | 18 ธ.ค. 56
บริษัท เอ็มมอเตอร์ เข้าอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในหลักสูตร Basic (ขับขี่ปลอดภัย)
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) | 06 พ.ย. 56
กิจกรรมตรวจหาสารเสพติดในนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) | 05 พ.ย. 56
เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิชนเผ่าลุ่มน้ำโขง ร่วมร้องเพลงวันคริสต์มาสให้กับนายวิชัย ส่องแสง ผอ.โรงเรียน
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 18 ธ.ค. 56
วันปีใหม่
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ | 18 ธ.ค. 56
คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมฯ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วัดแหลมสุวรรรณาราม
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) | 03 พ.ย. 56
ตารางสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 | 18 ธ.ค. 56
หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 4 ธ.ค.2556 นำเสนอ ศูนย์อาเซียนชุมชน หนุนเด็กตรังพร้อมสู่ยุค AEC
โรงเรียนวัดควนเมา | 18 ธ.ค. 56
ผลการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 18 ธ.ค. 56
TOTศรีสะเกษมาแจกซิม3Gฟรี
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 18 ธ.ค. 56
คำขวัญวันเด็กประจำปี 2557
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี | 18 ธ.ค. 56
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๓
โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา | 18 ธ.ค. 56
อบรมการคำนวณค่าคาร์บอนด์ฟุตปริ้นท์ในโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) | 01 พ.ย. 56
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง | 18 ธ.ค. 56
ประชุมกรรมการสถานศึกขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง และคณะกรรมการที่ปรึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง | 18 ธ.ค. 56
สวัสดีปีใหม่ 2557
โรงเรียนบ้านป่าแซง | 18 ธ.ค. 56
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ป.4-6 วันที่ 23-24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) | 18 ธ.ค. 56
การแข่งขันกีฬากลุ่มโสมสำราญ วันที่ 24-27 ธ.ค.2556
โรงเรียนบ้านหัวช้าง | 18 ธ.ค. 56
การประเมินภายนอก รอบ 3 จาก สมศ วันที่19,20,23 ธ.ค. 2556
โรงเรียนบ้านหัวช้าง | 18 ธ.ค. 56
ร่วมประกวดวาดภาพ เนื่องในวันครู 2557
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 17 ธ.ค. 56
พิธีเปิด...สิกขสิบ พริบพรี ศิลหัตถกรรม ล้ำเลิศปัญญา ณ จ.เพชรบุรี
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 17 ธ.ค. 56
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาค่อ ปี 2557
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) | 17 ธ.ค. 56
การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 1
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 17 ธ.ค. 56
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 | 17 ธ.ค. 56
เรียนเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนวัดชนะสงครามร่วมงานคารวะครูอาจารย์
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 17 ธ.ค. 56
คำขวัญวันเด็ก 2557
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 17 ธ.ค. 56
สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 17 ธ.ค. 56
แจ้งการรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 17 ธ.ค. 56
การเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวังวิเศษ | 17 ธ.ค. 56
ฉลองครบรอบ 150 ปี เมืองสว่างแดนดิน [25-27 เมษายน 2556]
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 17 ธ.ค. 56
รางวัลอันทรงเกียรติของโรงเรียน ที่ได้จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาค
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา | 17 ธ.ค. 56
การแข่งขันวิชาการงานหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต สพป.สน.2 /2556
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 17 ธ.ค. 56
การสอบราคาปรับปรุงห้องเรียนโครงการนำร่องพัฒนาความเป็นเลิศและส่งเริมอัตลักษณ์โรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 17 ธ.ค. 56
[HD]ตัวก็ไทยใจก็ไทย-การแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์ฯที่18 สพป.สกลนคร เขต2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 17 ธ.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 73/572 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th