หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายสุวิทย์ อูลฑูต
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.เกาะสีชัง    จ.ชลบุรี
นายสมบัติ มีบุลญ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เกาะสีชัง    จ.ชลบุรี
นางสาวจารุวรรณ กอราช
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์    จ.ร้อยเอ็ด
นางนิรมล ทิพชัย
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์    จ.ร้อยเอ็ด
นายปัญญา ร่างใหญ่
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย ๒    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพิมพา คำมี
กลุ่ม : ครูพี่เลี้ยง
ร.ร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์    จ.สุโขทัย
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,347,797 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,312,399 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,405,440 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,222,851 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,214,140 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,143,091 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,072,474 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,003,369 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 946,144 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 939,818 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 920,066 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 883,929 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 871,864 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การแต่งกายด้วยชุดฝึกแบบใหม่ของ นศท.ซึ่งถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 31 มี.ค. 57
ประกาศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 31 มี.ค. 57
ประมวลภาพบรรยากาศมุฑิตาจิต คุณป้าลัดดา ดูแหนะ
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 31 มี.ค. 57
42 ปี ชีวิตการปฏิบัติงานเพื่อหอพักและโรงเรียน
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 31 มี.ค. 57
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านคูบ จัดกิจกรรมปิดกล้องชอล์ก 28 มีนาคม 2557 ร้านอาหารครัวอีสาน moso
โรงเรียนบ้านคูบ | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
แจ้งกำหนดการรับเอกสาร วุฒิการศึกษาระดับม.3และม.6
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ประกาศ ผลสอบราคาจ้างครูต่างชาติ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านหลักปัน | 31 มี.ค. 57
ปลุกพลังความสำเร็จในการประกอบอาชีพ วิทยาลัยชุมชนสงขลาคว้าวิทยากรมากประสบการณ์ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนควา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
รองผู้ว่าฯสงขลา เปิดกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาชมรมสมาชิกผู้สูงอายุฯ
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 31 มี.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านบากัน | 31 มี.ค. 57
ประเมินคุณภาพรอบสามผ่านฉลุย วิทยาลัยชุมชนสงขลาคว้าคะแนนระดับดีมาก
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 31 มี.ค. 57
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาสถานที่ราชการ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2557
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) | 31 มี.ค. 57
วันที่ 2 เมาายน 2557 นักเรียน ม.1และม.4 รายงานตัวและสอบชิงทุนฯ
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 31 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบปลายปีชั้นป.3 ปีการศึกษา2556
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 31 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.1, ม.1, ม.4 เพิ่มเติม รับจำนวนจำกัด
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 31 มี.ค. 57
วัตกรรม Best Practice ของโครงการ"โรงเรียนสุจริต" อาสาจราจรน้อย สู่ความเป็นสุจริต
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 31 มี.ค. 57
แผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียน 1/2557
โรงเรียนไชยาวิทยา | 31 มี.ค. 57
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติดต่อรับวุฒิการศึกษา
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม | 31 มี.ค. 57
คณะครูศึกษาดูงาน
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 31 มี.ค. 57
ประกาศโรงเรียนเสิงสาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนเสิงสาง | 31 มี.ค. 57
กำหนดการปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านดอนกลาง ( 4 พฤษภาคม 2557 รับงบประมาณค่าใช้จ่ายนักเรียน)
โรงเรียนบ้านดอนกลาง | 31 มี.ค. 57
ใบแจ้งกำหนดการนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2557
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 31 มี.ค. 57
ปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 31 มี.ค. 57
อบรมการประกันคุณภาพภายนอก
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 31 มี.ค. 57
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นม.3
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 31 มี.ค. 57
ประกาศการอนุมัติจบหลักสูตรปีการศึกษา2557
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 31 มี.ค. 57
เครื่องเรียนนักเรียนมัธยมปลาย(ม.4-ม.6)
โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ | 31 มี.ค. 57
เครื่องเรียนนักเรียนมัธยมปลาย(ม.4-ม.6)
โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ | 31 มี.ค. 57
ไปศึกษาดูโรงเรียนที่ประเทศจีนเพื่อโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน
โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ | 31 มี.ค. 57
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 28 มีนาคม 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 30 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ จำนวน 2 ตำแหน่ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 30 มี.ค. 57
การศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป วันที่ 25-26 มีนาคม 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 30 มี.ค. 57
ไข่จากโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านไชยราช | 30 มี.ค. 57
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้(กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นม.3 ปีการศึกษา2556
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 30 มี.ค. 57
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3 รุ่นที่ 11
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 30 มี.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 73/606 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th