หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวเพ็ญผกา พิมพ์พา
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.สิรินคริสเตียน    จ.เพชรบูรณ์
นางชญานิศ แสงมณี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.สิรินคริสเตียน    จ.เพชรบูรณ์
นางสาวนิตยา พรหมมา
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.สิรินคริสเตียน    จ.เพชรบูรณ์
นางสุรางค์ วิภาทิวาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสายชั้น ป.๑ - ๓
ร.ร.เทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)    จ.เชียงใหม่
นางจันทร์ฉาย พรมวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสายชั้น ป.๑ - ๓
ร.ร.เทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)    จ.เชียงใหม่
นายประสิทธิ์ วินันท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสายชั้น ป.๑ - ๓
ร.ร.เทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,341,248 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,308,455 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,363,760 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,147,713 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,087,578 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,077,629 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,027,714 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 916,213 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 911,598 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 876,617 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 863,509 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 849,917 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 815,627 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
สอบราคาซื้ออาหารสำหรับนักเรียนพักนอนภาคเรียนที่ 2/2557(ครั้งที่ 3)
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 07 มี.ค. 57
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออาหารสำหรับนักเรียนพักนอน
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 07 มี.ค. 57
แบบการประเมินการประกันคุณภาพ
โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา | 07 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบปีการศึกษา 2556 วันที่ 28 มีนาคม 2557
โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) | 07 มี.ค. 57
เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคาร
โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) | 07 มี.ค. 57
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านสันถนน | 07 มี.ค. 57
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) | 07 มี.ค. 57
อนุบาลเข้าวัด 57
โรงเรียนบ้านสันถนน | 07 มี.ค. 57
ขนมไทยสร้างอาชีพ สร้างงานให้สตรี
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 07 มี.ค. 57
ประกาศ เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ และมอบตัว (รอบที่ ๒)
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 07 มี.ค. 57
นักเรียนเตรียมตัวสอบ 12-14 มีนาคม 2557 ตั้งใจอ่านหนังสือครับผม!!
โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) | 07 มี.ค. 57
ผู้มีอุปการคุณ
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ | 07 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 2557
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 07 มี.ค. 57
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึก
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 07 มี.ค. 57
นักเรียนในระดับชั้น ม.3 แต่เรียนไม่จบ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 07 มี.ค. 57
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 1 อัตรา
โรงเรียนบ้านดอยจัน | 07 มี.ค. 57
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโสกก่ามวิทยา | 06 มี.ค. 57
ประชุมปฏิบัติการโครงการ สสส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด | 06 มี.ค. 57
ไวนิล com ร.ร.บ้านจันทิมา
โรงเรียนบ้านจันทิมา | 06 มี.ค. 57
ประกาศโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 06 มี.ค. 57
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 06 มี.ค. 57
เข้าค่ายวิชาการระดับชั้น ป.1-3 ( 30 มกราคม 2557)
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 06 มี.ค. 57
เข้าค่ายลูกเสือระดับชั้น ป. 1-3 (26-27 ธันวาคม 2556)
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 06 มี.ค. 57
เข้าค่ายลูกเสือระดับชั้น ป. 4-6 ( 25-26 ธันวาคม 2556 )
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 06 มี.ค. 57
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 (10 มกราคม 2557)
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 06 มี.ค. 57
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 06 มี.ค. 57
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 06 มี.ค. 57
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนมหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 06 มี.ค. 57
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา | 06 มี.ค. 57
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 มี.ค. 57
สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 มี.ค. 57
ประชาสัมพันธ์การรรับนักเรียนเข้าเรียน ม.๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 มี.ค. 57
การกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 มี.ค. 57
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๐-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านพร้าว | 06 มี.ค. 57
นิเทศภายในโรงเรียน ครั้งที่2/2556
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 06 มี.ค. 57
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 06 มี.ค. 57
โครงการทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2557
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 06 มี.ค. 57
กำหนดการระหว่างปิดภาคเรียน
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 06 มี.ค. 57
1 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
โรงเรียนวัดสารอด | 06 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านโพหวาย | 06 มี.ค. 57
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 โครงการวิทย์-คณิต โรงเรียนสามัคคี
โรงเรียนบ้านดอยจัน | 06 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียน ม.๑,ม.๔
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | 06 มี.ค. 57
สอบราคาหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัด ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 06 มี.ค. 57
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 06 มี.ค. 57
รายงานผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | 06 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกห้องเรียนวิทย์-คณิต ระดับชั้น ม.4
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 06 มี.ค. 57
ศน.ธนพรตรวจเยี่ยมสนามสอบอ่านป.3ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 06 มี.ค. 57
กำหนดการการรับนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 06 มี.ค. 57
ทัศนศึกษาโคราช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3[03-01-2557]
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 06 มี.ค. 57
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม | 05 มี.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 73/601 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th