หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางอัมรา โชตินาเสียว
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางกาญจนา พันธะลา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางปราณี ทินราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางสาวมัถชุรี ตุนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นายวีระยุทธ โพธิ์ศรี
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางสุชิลา สิทธิไพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,580,119 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,039,322 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,655,771 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,651,859 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,464,900 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,396,054 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,267,085 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,242,412 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,158,225 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,145,151 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,143,841 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,116,333 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
Download เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 16 ธ.ค. 57
ผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านคูบ สพป.ศก.1
โรงเรียนบ้านคูบ | 15 ธ.ค. 57
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ | 01 ธ.ค. 57
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ | 01 ก.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ | 15 ธ.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคูบร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ จังหวัดสกลนคร 11-13 ธั
โรงเรียนบ้านคูบ | 15 ธ.ค. 57
(ประกาศหมดอายุ)ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 15 ธ.ค. 57
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 | 15 ธ.ค. 57
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและทุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 15 ธ.ค. 57
นิเทศโรงเรียน ครั้งที่ ๑ โดย ศน.หัทยา
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
ทัศนศึกษา ที่จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านปรือคัน | 15 ธ.ค. 57
ธ.ค 57 ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 15 ธ.ค. 57
ธ.ค 57 ปรับปรุงหอประชุม
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 15 ธ.ค. 57
วันพ่อกับชุมชน57 วัดโพธิ์ชัยหนองห้าง
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 15 ธ.ค. 57
ธ.ค 57 ปรับปรุงโรงอาหาร
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 15 ธ.ค. 57
ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยหละ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบ ป.ข ขนาด ๔ ห้องเรียนสร้
โรงเรียนบ้านห้วยหละ | 15 ธ.ค. 57
ธ.ค 57 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 15 ธ.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทอง
โรงเรียนสายชล | 15 ธ.ค. 57
ขอขอบพระคุณสำนักงานเทศบาลตำบลกุดหมากไฟที่อนุเคราะห์ รถน้ำเพื่อการจัดเตรียมสถานที่ ศูนย์อบรมกรมป่าไม้
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
ตารางอันดับ O-NET ม.3 และ ม.6 แยกตามกลุ่มสาระฯ
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
ตารางคะแนน O-NET ม.6 ปี 56
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
ตารางคะแนน O-NET ม.3 ปี 56
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
ตารางติว O-NET ม.3 และ ม.6 ธันวาคม 2557
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
หนังสือส่งข้อสอบ LAS
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
หนังสือส่งข้อสอบ LAS
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนบ้านหนองหว้า | 15 ธ.ค. 57
เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใ
โรงเรียนบ้านแก้ว | 15 ธ.ค. 57
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.อุบลราชธานีและอำนาจเจริญ
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา | 15 ธ.ค. 57
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่2/57
โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 15 ธ.ค. 57
ผลการประกวด กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนวังวิเศษ | 15 ธ.ค. 57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ต้อนรับผู้อำนวยการเฉลียว คำดี
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 09 ธ.ค. 57
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 05 ธ.ค. 57
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 05 ธ.ค. 57
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านด่าน | 14 ธ.ค. 57
แผ่นพับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด | 14 ธ.ค. 57
ทำอย่างไร เมื่อแพทย์ปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง หรือแผนปัจจุบันไม่เหลือวิธีที่จะรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
โรงเรียนศูนย์เอนไซม์ The Best Enzyme อ.พยัคฆภูมิพิสัย | 19 มี.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนบ้านดอนทะแยง เรื่อง ประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง | 14 ธ.ค. 57
กำหนดการทัศนศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 | 14 ธ.ค. 57
แนวข้อสอบ O-Net ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ) | 14 ธ.ค. 57
การแสดงวงดนตรีสตริงในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 14 ธ.ค. 57
สรุปทั้งหมดจากการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านนาทวี | 14 ธ.ค. 57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ 64
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 13 ธ.ค. 57
ยินดีต้อนรับ ดร.ภารดี คำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 13 ธ.ค. 57

โรงเรียนบ้านโพหวาย | 13 ธ.ค. 57
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนครของโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 13 ธ.ค. 57
รางวัลชนะเลิศศิลปหัตถกรรม
โรงเรียนบ้านโพหวาย | 13 ธ.ค. 57
รับมอบหนังสือจาก ปตท.
โรงเรียนบ้านโพหวาย | 13 ธ.ค. 57
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนเมืองแงง | 13 ธ.ค. 57
มาดูปัจจัยแห่งความเสื่อมของร่างกายมนุษย์ที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เอนไซม์ช่วยคุณได้
โรงเรียนศูนย์เอนไซม์ The Best Enzyme อ.พยัคฆภูมิพิสัย | 19 มี.ค. 58
นักเรียนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ ณ จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 13 ธ.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 73/683 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th