หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสุปราณี จอมคำสิงห์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์    จ.ร้อยเอ็ด
นางสาวอัญชลี เก่งพนา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
นายพสิษฐ์ จรูญพงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สามพร้าววิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวพิชาภัค จันศรีดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ไขศรีปราโมชอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางณัฐธิดา หมัดนุรักษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ไขศรีปราโมชอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวกัญญาภัค แซ่ขอ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ไขศรีปราโมชอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,392,301 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,323,356 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,496,132 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,482,613 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,397,803 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,258,389 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,188,470 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,164,350 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,076,611 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,039,888 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,005,244 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 964,765 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 964,519 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 903,474 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ใบสมัคร ครู ไอที
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 | 20 ต.ค. 57
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กพิเศษ และเด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 20 ต.ค. 57
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ (ครูIT) ประจำโรงเรียนต้นแบบทรูปล
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 | 20 ต.ค. 57
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64
โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า | 20 ต.ค. 57
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ต.ค. 57
กวดขันไม่ให้นักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ต.ค. 57
การแข่งขันน้ำดื่มสิงห์แอโรบิก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ต.ค. 57
รายงานผลมาตรฐานนมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ต.ค. 57
7 ระวังภัยสำหรับผู้หญิง : วิธีป้องกันภัยสำหรับผู้หญิง ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา แนะนำค่ะ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 19 ต.ค. 57
ประกาศเปิดเรียน
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 19 ต.ค. 57
โรงเรียนเปิดวันที่3 พฤศจิกายน 2557
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 19 ต.ค. 57
เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 19 ต.ค. 57
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคื
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 19 ต.ค. 57
นักเรียนการศึกษาพิเศษโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ร่วมแข่งขันกีฬาพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กพิเศษ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 19 ต.ค. 57
ว่าที่พ.ต. พงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์ ร่วมงานเลี้ยงที่ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์ 18 ต.ค.58
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 18 ต.ค. 57
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (world class standard school) ณ รัฐปีนัง. ประเทศมาเลเซีย
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 18 ต.ค. 57
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 | 17 ต.ค. 57
สรุปตัวแทนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64
โรงเรียนบ้านโกรกลึก | 17 ต.ค. 57
แผนที่ สถานที่แข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่
โรงเรียนบ้านโกรกลึก | 17 ต.ค. 57
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558
โรงเรียนวัดควนเมา | 17 ต.ค. 57
ข่าวการเปิดรับสมัครนักเรียนเพิ่ม ปีการศึกษา 2/2557
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 17 ต.ค. 57
เปิดตัวแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์วิถีชุมชน และผ้าทอกะเหรี่ยงประยุกต์ 22 ตุลาคม 2557
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 17 ต.ค. 57
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 17 ต.ค. 57
ข่าวทรูปลูกปัญญา
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส | 17 ต.ค. 57
การประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 17 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ในวันที่ 20 ต.ค.57 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ใต้อาคาร 3
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 17 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 17 ต.ค. 57
นักเรียนเข้าค่ายดนตรี-นาฏศิลป์ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องศรีบุ่งคล้า
โรงเรียนบุ่งคล้านคร | 17 ต.ค. 57
ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนบ้านวังรี | 16 ต.ค. 57
ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนบ้านวังรี | 16 ต.ค. 57
ร.ร.ธรรมโฆษิตวิทยา ร่วมสืบสานประเพณีไหลเรือไฟประจำปี 2557
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา | 16 ต.ค. 57
เกร็ดความรู้ : โรคไวรัส อีโบลา (Ebora)
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 16 ต.ค. 57
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน
โรงเรียนเสนานิคม | 16 ต.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเสนานิคม | 16 ต.ค. 57
อาหารต้านหวัดรับหน้าหนาว : แนะ 6 เมนูสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกัน ต้านไข้หวัด ในช่วงปลายฝนต้นหนาว
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 16 ต.ค. 57
ประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ พร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 16 ต.ค. 57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วยสอน จำนวน 2 ตำแหน่ง
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 16 ต.ค. 57
ผลการเรียนประถมศึกษาปีที่ 2/1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 16 ต.ค. 57
ผลการเรียนประถมศึกษาปีที่ 4/3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 16 ต.ค. 57
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 16 ต.ค. 57
ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ฉบับแก้ไข 29-10-57
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 16 ต.ค. 57
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ค 216 ค โรงเรียนแหลมบัววิทยา
โรงเรียนแหลมบัววิทยา | 16 ต.ค. 57
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดเพิ่มเ
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 16 ต.ค. 57
ข้อมูลบุคลากร
โรงเรียนดงบังวิทยา | 16 ต.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านด่าน (รายละเอียด)
โรงเรียนบ้านด่าน | 16 ต.ค. 57
ทัศนศึกษานักเรียนห้องเรียนพิเศษและคุณครู
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 16 ต.ค. 57
นโยบาย สพฐ. ปี ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ต.ค. 57
การจัดสรรงบประมาณฯ ภาคเรียนที่ ๒
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ต.ค. 57
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ต.ค. 57
ทวงงาน...รายงานควบคุมภายใน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ต.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/634 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th