หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางอัมรา โชตินาเสียว
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางกาญจนา พันธะลา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางปราณี ทินราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางสาวมัถชุรี ตุนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นายวีระยุทธ โพธิ์ศรี
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางสุชิลา สิทธิไพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,580,279 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,039,740 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,655,855 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,651,969 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,465,057 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,396,112 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,267,126 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,242,499 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,158,434 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,145,234 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,143,946 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,116,424 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผลการเรียน ม.2/1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 02 เม.ย. 58
ผลการเรียน ม.1/3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 02 เม.ย. 58
ประกาศโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร
โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ | 01 เม.ย. 58
ผลการเรียน ม.1/2
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 02 เม.ย. 58
ผลการเรียน ม.1/1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 02 เม.ย. 58
เปิดเรียนทุกระดับชั้นเรียนวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 02 เม.ย. 58
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 02 เม.ย. 58
หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันรับชุดเรียนฟรี
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 02 เม.ย. 58
กำหนดการรับชุดเรียนฟรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 02 เม.ย. 58
สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ครั้งที่ 1 / 2558
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 02 เม.ย. 58
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 ระดับชั้น อนุบาล 1 - อนุบาล 3 รับชุดเรียนฟรี ( เก็บตก )
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 02 เม.ย. 58
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 รับชุดเรียนฟรี
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 02 เม.ย. 58
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 รับชุดเรียนฟรี
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 02 เม.ย. 58
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 รับชุดเรียนฟรี
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 02 เม.ย. 58
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก สังคมศึกษา
โรงเรียนวังวิเศษ | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลการสอบนักเรียนที่เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม | 01 เม.ย. 58
การรายงานตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 01 เม.ย. 58
พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.2/3
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.2/2
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.2/1
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.1/3
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.1/2
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.1/1
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 01 เม.ย. 58
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านเข้าเรียนระดับ ม.1 รร.น้ำพองศึกษา
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ | 01 เม.ย. 58
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านเข้าเรียนระดับ ม.1 รร.กัลยาณวัตร ค่ะ
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลการสอบวัดผลความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม | 01 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 01 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 01 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 01 เม.ย. 58
ผลการเรียน ป.6/3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 01 เม.ย. 58
ผลการเรียน ป.6/2
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 01 เม.ย. 58
ระบบครูพี่เลี้ยง
โรงเรียนโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา | 01 เม.ย. 58
ผลการเรียน ป.6/1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 01 เม.ย. 58
ใบมอบตัวนักเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 01 เม.ย. 58
ผลการเรียน ป.5/4
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 01 เม.ย. 58
เอกสารที่นักเรียนต้องเตรียมในวันมอบตัว
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 01 เม.ย. 58
ผลการเรียน ป.5/3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 01 เม.ย. 58
26 กุมภาพันธ์ จัดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านวังรี | 01 เม.ย. 58
ผลการเรียน ป.5/2
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 01 เม.ย. 58
รายละเอียดการสมัคร
โรงเรียนสายชล | 01 เม.ย. 58
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสายชล | 01 เม.ย. 58
สนับสนุนเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย บริษัท พรรณีซิลเวอร์ ออร์นาเม้นท์ จำกัด
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 09 ม.ค. 58
ผลคะแนนการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2558 โรงเรียนปลาปากวิทยา
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 01 เม.ย. 58
ผลการเรียน ป.5/1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 01 เม.ย. 58
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
โรงเรียนบ้านวังรี | 01 เม.ย. 58
ผลการเรียน ป.4/4
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 01 เม.ย. 58
ผลการเรียน ป.4/3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 01 เม.ย. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/683 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th