หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางจิราภรณ์ ศรีสมภพ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : จนท.ห้องสมุด
ร.ร.บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)    จ.อุบลราชธานี
ศิริเลิศลักษณ์ อักษรภักดี
กลุ่ม : อาจารย์พิเศษ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
นางสาวกรรนิกา รวดเร็ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชุมชนวัดขันเงิน    จ.ชุมพร
นางสาวชุฎา ปาลโมกข์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ชุมชนวัดขันเงิน    จ.ชุมพร
นางสาวพิชชานันท์ เงินสยาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.วัดขรัวช่วย    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวกมลวรรณ สังคง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ห้วยยาวพิทยาคม    จ.พิจิตร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,363,085 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,316,466 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,441,675 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,323,063 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,307,167 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,194,797 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,116,443 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,090,462 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,005,674 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 971,601 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 965,809 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 921,094 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 919,783 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
นายศุภนนท์ ครุฑโพธิ์ศรี นักเรียน ม.6/1 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน "มหกรรมแสดงผลงานผู้ประกอบการรุ่น
โรงเรียนวังวิเศษ | 12 ก.ย. 57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคาร
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 12 ก.ย. 57
19-21 กันยายน 2557 เชิญร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 91 ปี 71 พรรษา พระธรรมมังคลาจารย์
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 12 ก.ย. 57
19-21 กันยายน 2557 เชิญร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 91 ปี 71 พรรษา พระธรรมมังคลาจารย์
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 12 ก.ย. 57
แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2557
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 12 ก.ย. 57
โครงการ อสม.น้อยนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ วัดล้านนาญาณสังวราราม
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 12 ก.ย. 57
กำหนดการวันเยาวชนแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 12 ก.ย. 57
คะแนนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน นาฏศิลป์
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า | 11 ก.ย. 57
คะแนนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ดนตรี
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า | 11 ก.ย. 57
คะแนนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทัศนศิลป์
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า | 11 ก.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลชายรุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี
โรงเรียนบ้านคูบ | 11 ก.ย. 57
ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 08 ก.ย. 57
โรงเรียนบ้านคูบรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศร
โรงเรียนบ้านคูบ | 11 ก.ย. 57
กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการงานวิชาการตามหลัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 11 ก.ย. 57
โรงเรียนโพนทองวิทยายน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา ๑ อัตรา
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 11 ก.ย. 57
ปฏิทินกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 11 ก.ย. 57
รายการแข่งขันทักษะศิลปหัตกรรมศูนย์เครือข่ายที่๑๖ ปึ ๒๕๕๗
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 11 ก.ย. 57
สรุปผลการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ปีการศึกษา2557
โรงเรียนดงบังวิทยา | 11 ก.ย. 57
เรียนเชิญ ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า และทุกท่าน ร่วมงาน สลากภัต โรงเรียนวัดกู่คำในวันอาทตย์ที่ 14 ก
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) | 11 ก.ย. 57
วันนี้ของที่นี่..อนุบาลด่านช้าง
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง | 11 ก.ย. 57
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 11 ก.ย. 57
กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 11 ก.ย. 57
sar
โรงเรียนบ้านวังดินสอ | 11 ก.ย. 57
แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ณ อนุบาลตรัง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 11 ก.ย. 57
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 11 ก.ย. 57
กำหนดสอบประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปลายภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 11 ก.ย. 57
รายงานการประเมินโครงการ “ขยะทองคำ ๔ ป ๔ ส” โรงเรียนบ้านไร่ ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โรงเรียนบ้านไร่ | 11 ก.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับผลงานนักเรียนที่ไปประกวดการแสดง Science Show
โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ | 11 ก.ย. 57
ขอเชิญผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ร่วมงานมุทิตาคาราวะครูผู้เกษียณอายุราชการวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 11 ก.ย. 57
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาในวันที่ 23 กันยายน 2557ตั้งแต่เวลา08.00-13.00น.
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 11 ก.ย. 57
แต่งตั้งครู ICT
โรงเรียนดงบังวิทยา | 11 ก.ย. 57
โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
โรงเรียนสายชล | 11 ก.ย. 57
คณะและสาขาวิชารับตรง_มข.58
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 11 ก.ย. 57
การจัดประกวดการวาดภาพ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ก.ย. 57
จัดสรรงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ก.ย. 57
เชิญประชุม
โรงเรียนดงบังวิทยา | 11 ก.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
โรงเรียนดงบังวิทยา | 11 ก.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะกรรม ในหัวข้อ "ก้าวไปด้วยกัน สู่วันพรุ่งนี้"
โรงเรียนสายชล | 11 ก.ย. 57
รับรางวัลพระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลัยวันที่ 30 กันยายน 2557
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส | 11 ก.ย. 57
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้น ม.1-4 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 11 ก.ย. 57
แจ้งท่านผู้ปกครอง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 เรื่อง การรับส่งบุตรหลาน งาน กีฬาสีดอกบัวเกมส์ 2014
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 11 ก.ย. 57
กำหนดการ พิธีเปิดงานกีฬาสี “ดอกบัวเกมส์ ๒๐๑๔” วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 11 ก.ย. 57
คู่มือ จัดพิมพ์ ปพ.5 ทางโปรแกรมและทางเว็บ.docx
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 11 ก.ย. 57
คู่มือบันทึกคะแนน SCHOOL ICT
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 11 ก.ย. 57
กีฬาดอกบัวเกมส์ 2014 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 11 ก.ย. 57
ประชาสัมพันธ์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม | 11 ก.ย. 57
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 11 ก.ย. 57
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม นักเรียนอนุบาล-ม.๓ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมอาเซียน(11-12 สิงหาคม 2557)
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
นักเรียนป.๖ ร่วมพิธีปิดการอบรม English Camp ร.ร.บ้านท่าบ่อ(๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗)
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบลโดยท่านรองผอ.สพป.อบ๑ ท่านวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์และคณะ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗)
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/620 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th