หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายนภพล พวงพันธ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวสุกันดา พรหมนิล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดบึงเหล็ก    จ.นครพนม
นางจุฑามาศ โตพงษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ร.ร.ช่องแคพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ วุทธนู
ตำหแน่ง : หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
กลุ่ม : กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.ช่องแคพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
นางสาวบุญน้อม บุญส่ง
ตำหแน่ง : หัวหน้างานแนะแนว
กลุ่ม : กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.ช่องแคพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คลองยางประชานุสรณ์    จ.กระบี่
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,623,888 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,123,043 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,691,094 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,685,697 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,514,019 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,424,954 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,272,572 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,236,056 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,185,028 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,172,343 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,148,784 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กำหนดการกิจกรรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ชั้นม. 1 และ ม.4
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 11 พ.ค. 58
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลประวัติข้าราชการครูได้ที่ เมนู ดาวน์โหลดค่ะ
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 11 พ.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม | 11 พ.ค. 58
ประกาศโรงเรียนสีหราชเดโชชัย เรื่อง ผลการคัดเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย | 11 พ.ค. 58
ตารางกิจกรรมเสริมทักษะ ระดับชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 11 พ.ค. 58
ตารางกิจกรรมเสริมทักษะ ระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 11 พ.ค. 58
กิจกรรมรีทรีตคณะกรรมการสภานักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 11 พ.ค. 58
ตารางกิจกรรมเสริมทักษะ ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 11 พ.ค. 58
ผู้บริหาร ครู นักเรียน แกนนำ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 11 พ.ค. 58
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Magic English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภา
โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ | 11 พ.ค. 58
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้นปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 11 พ.ค. 58
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนดงตาลวิทยา | 11 พ.ค. 58
ตารางเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 11 พ.ค. 58
กิจกรรม Day Care อ.1 ' 58
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 11 พ.ค. 58
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 11 พ.ค. 58
การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 11 พ.ค. 58
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทุกระดับชั้น
โรงเรียนวังวิเศษ | 10 พ.ค. 58
เปิดเรียนภาคเรียนปีการศึกษา 2558 ( 18 พ.ค.2558)
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) | 10 พ.ค. 58
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวังวิเศษ | 10 พ.ค. 58
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวังวิเศษ | 10 พ.ค. 58
รับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี | 10 พ.ค. 58
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่าน พนักงานราชการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร
โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร | 10 พ.ค. 58

โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 10 พ.ค. 58
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร จัดโครงการค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำป
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร | 10 พ.ค. 58
ตารางเรียน เทอม 1/2558
โรงเรียนธงธานี | 10 พ.ค. 58

โรงเรียนสามพร้าววิทยา | 10 พ.ค. 58
เปิดเตรียมความพร้อม 14-15 พฤษภาคม 2558
โรงเรียนวัดป่าไผ่ | 10 พ.ค. 58
ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 /2558 ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 09 พ.ค. 58
คว่าเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ครอสเวิร์ด ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 09 พ.ค. 58
คว้าเหรียนทองแดง การแข่งขันซุโดกุ ระดับ ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 09 พ.ค. 58
คว้าเหรียญทอง ในการแข่งขันครอสเวิร์ด ระดับ ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 09 พ.ค. 58
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 09 พ.ค. 58
โครงการอาหารกลางวันเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ค. 58
ทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ค. 58
การประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ค. 58
การประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ค. 58
รายงานการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ค. 58
รายงานสอบทานการเงินเดือน มี.ค. ๕๘
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ค. 58
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนานานาชาติ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ค. 58
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ค. 58
การสมัครโครงการทรูปลูกปัญญา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ค. 58
การส่งผลงานเข้าประกวด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ค. 58
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 09 พ.ค. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (เจ้ำหน้ำที่ประจำห้องคอมพิวเตอร์)
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 09 พ.ค. 58
กำหนดเรียนปรับพื้นฐาน
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี | 09 พ.ค. 58
ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ์” เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 09 พ.ค. 58
ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 09 พ.ค. 58
ประกาศ สอบราคาจัางเหมาจัดทำอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 09 พ.ค. 58
เลื่อนกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน | 04 พ.ค. 58
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่1/2558
โรงเรียนบ้านด่าน | 09 พ.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/645 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th