หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางจารุนีย์ กานตานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.หัวดงราชพรหมาภรณ์    จ.นครสวรรค์
เพียงฤทัย จิตรรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านควนใหม่    จ.สุราษฎร์ธานี
ขนิษฐา ยิ้มเจย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านควนใหม่    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวพรปวีย์ คงสัมพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มบริหารทั่วไป
ร.ร.สามหมอวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นายโกศล ผัดวัง
ตำหแน่ง : รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นายประเชิญ นุชกระแส
ตำหแน่ง : ช่างไม้ ๓
กลุ่ม : ช่างครุภัณฑ์
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,388,201 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,322,830 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,474,378 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,442,178 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,389,692 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,252,728 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,176,205 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,158,606 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,067,757 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,029,860 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 999,282 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 959,931 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 959,478 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 893,789 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ป.6/1
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 12 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ป.5/2
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 12 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ป.5/1
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 12 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ป.4/2
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 12 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ป.4/1
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 12 ต.ค. 57
กำหนดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 22-30 ตุลาคม
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 12 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ป.3/2
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 12 ต.ค. 57
กำหนดปิดภาคเรียน ที่ 1/2557 วันที่ 1 ตุลาคม - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 12 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ป.3/1
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 12 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ป.2/2
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 12 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ป.2/1
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 12 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ป.1/2
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 12 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ป.1/1
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 12 ต.ค. 57
เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 20 ตุลาคม 2557
โรงเรียนบุ่งคล้านคร | 12 ต.ค. 57
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาสถานที่ราชการ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) ประจำเดือนตุลาคม 2557
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) | 12 ต.ค. 57
แจ้งปิดภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปิด 8 ตุลาคม - เปิดเรียน 3 พฤศจิกายน 2557
โรงเรียนวัดควนเมา | 12 ต.ค. 57
แจ้งครูโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ แบบรายงานผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ตัวใหม่ที่ใส่สูตรแล้ว)
โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ | 12 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านตอกตรา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อปรับปรุงห้องสมุดประชาชน ในวันที่ 11-12
โรงเรียนบ้านตอกตรา | 11 ต.ค. 57
กำหนดการภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ | 11 ต.ค. 57
ประกาศรับสมคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกเคมี
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ | 11 ต.ค. 57
ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เตรียมเปิดเร
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว | 10 ต.ค. 57
Open house Open heart ในงาน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 10 ตุลาคม 2557 ณ ห้องดอกแก้ว
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว | 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 10 ต.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารบ้านพักครูโสด 205/26
โรงเรียนโพนงามศึกษา | 10 ต.ค. 57

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 10 ต.ค. 57
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง 3 อัตรา
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 10 ต.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 10 ต.ค. 57
งานศิลปหัตถกรรม ครั้ง 64 โครงงานอาชีพ รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง เขตพื้นที่ ขก.5
โรงเรียนบ้านร่องแซง | 10 ต.ค. 57
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่64 ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ขก.5 การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ประเภทเด็กพิเศษ
โรงเรียนบ้านร่องแซง | 10 ต.ค. 57
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่64 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ขก.5 การแข่งขันประกวดวาดภาพ เด็กพิเศษ ด้า
โรงเรียนบ้านร่องแซง | 10 ต.ค. 57
รวมภาพงานเกษียณคุณครูทัศณีย์ ตันมิ่ง ในวันที่ 19 กันยายน 2557
โรงเรียนชุมชนโนนสูง | 10 ต.ค. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังใช้บทเรียนสำเร็จรูป รหัสวิชา ส2
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา | 10 ต.ค. 57
การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 57
การประกวดศิลปกรรม ปตท.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/632 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th